Nõustamis-ja Tugikeskus Hingekeel

Anname teada, et veel on võimalik liituda kaassõltlaste rühmaga.

Rühma on oodatud kõik,  kelle sundmõtteks on saanud teine inimene või on ise sõltuvusse sattunud,  ja see on hakkanud oluliselt tema elu otsuseid mõjutama.   Endasarnaste olemasolu teadvustamine ja vastastikune toetus võib teid aidata oma käitumisvigadest aru saada ja nende tegemise lõpetada.

Rühma juhib  psühholoog Aune Allik.

Registreeruda ja toimumise infot saab küsida e-mailil: signe/at/hingekeel.ee, info/at/hingekeel.ee või tel. 56 888 660. Peatse kohtumiseni!

Alustame taastumiskursusega “Tagasi tööle, taastudes psüühikahäirest”, mille eesmärgiks on toetada psüühilise erivajadusega inimeste tööturule naasmist.
Koht: Vanemuise 65 (MTÜ HIngekeel ruumides II korrus, Tartu)
Kursus koosneb neljast etapist:
I etapp Taastumisprogramm, mille jooksul õpitakse ennast jälgima ja analüüsima, saadakse teadlikuks enda rollist paranemise teel, õpitakse haigussümptomeid kontrolli all hoidma ja taas nägema ennast väärikana teiste hulgas. Rühmatöös rakendame DUO metoodikat.
II etapp Motivatsiooniprogramm, mille raames omandatakse teadmisi isiklikuks arenguks, enda motiveerimiseks. Koolituse käigus õpitakse sotsiaalseid oskuseid, stressi maandamist ja majandamist, seda mis on oluline igapäevaseks toimetulekuks nii tööl kui ka ühiskonnas.
III etapp Karjääriplaneerimise koolitus, kus õpitakse ennast paremini tundma ja seeläbi kohasemaid karjäärivalikuid tegema.
IV etapp Tööle kandideerimise koolituse raames toimub erinevate tööpakkumiste analüüsimine, õpetatakse koostama kandideerimiseks vajalikke dokumente (CV, kaaskiri, motivatsioonikiri) vastavalt tööpakkumistele ning harjutatakse tööle kandideerimise oskusi.
Koolitus algab 29.08.14, kell 13.00-17.00 (liituda saab kuni septembri kuu lõpuni, küsi infot!) ja kestab kuni 2015.a alguseni (kohtumisi kokku 20 korda). Koolitus on osalejatele tasuta.
Info ja registreerimine telefonil 53971245 (Riina Kenn).

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukoda.

Järgmine grupitöö avatud kokkusaamine toimub 30.05.14.a.  Koht: Munga 4, Tartu.
Info ja eelregistreerimine –  e-mail: info@hingekeel.ee või telefoni teel: 56 888 660
Kursus sobib kõigile, kes tunnevad vajadust saada abi taastumisel sõltuvus- ja psüühikaprobleemidest.
Rühmajuhid: Avo Vesberg (kogemusnõustaja) ja Signe Uustal (psühholoog). Osalemine on tasuta. Loe edasi

Meie uus kodulehe aadress on http://www.hingekeel.ee
Oleme endiselt leitavad ka aadressil http://www.hingekeel.wordpress.com

Taas alustab rühm kaassõltlastele/sõltlastele.

Rühma on oodatud kõik,  kelle sundmõtteks on saanud teine inimene või on ise sõltuvusse sattunud,  ja see on hakkanud oluliselt tema elu otsuseid mõjutama.   Endasarnaste olemasolu teadvustamine ja vastastikune toetus võib teid aidata oma käitumisvigadest aru saada ja nende tegemise lõpetada.

Rühma juhib  kliiniline psühholoog-terapeut  Malle Luik. Järgmine kogunemine 06.03.14  kell 16.30.
Rühm kohtub iga nädal neljapäeviti aadressil Munga 4, Tartu (MTÜ Hingekeel ruumides), alguskellaaeg on 16.30, kui ei lepita kokku teistmoodi.  Osalemine on tasuta.

Registreeruda saab e-mailil: malle/at/hingekeel.ee, info/at/hingekeel.ee või tel. 56 888 660. Peatse kohtumiseni!

TASUTA psühholoogiline- , kogemus- ja sotsiaalnõustamine (nii individuaalne- kui ka grupitöö) Lõuna-Eestis :
– sõltuvusprobleemidega inimestele ja nende lähedastele
- HIV-positiivse diagnoosiga isikutele ning nende lähedastele 

Sõltlaste  programmi  nõustamisele on oodatud isikud alates 18-ndast eluaastast, kes  tarvitavad   (sh  on lõpetanud tarvitamise)  narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ehk uimasteid. Samuti ka nende lähisugulased ja elukaaslased alates 16-ndast eluaastast. HIV positiivsete programmi nõustamisele on oodatud HIV positiivsed inimesed  ja nende lähedased alates 16-ndast eluaastast.

Vastuvõtt toimub Tartus, Munga 4  eelregistreerimise alusel (nii individuaal- kui ka rühmatööks)  e-maili (soovitav) või telefoni teel. Info (ka eelregistreerumise võimalus)  e-posti üldaadressil info/at/hingekeel.ee  (soovitav)
või telefoni teel: 556 459 99, 56 888660

Teenust osutavad:
Malle Luik (psühholoog, loovteraapiline lähenemine) e-mail: malle/at/hingekeel.ee,
Signe Uustal (psühholoog, peretöö, motiveeriv programm) e-mail: signe/at/hingekeel.ee
Avo Vesberg (kogemusnõustaja) e-mail: avo/at/hingekeel.ee,
Maiu Aun (sotsiaalnõustaja) e-mail: maiu/at/hingekeel.ee

Nõustamisteenuste osutamist rahastab ESF programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2014”

12.02.2014.a.  kell 16.30 alustab  pererühm psüühikahäirega inimeste lähedastele.

Rühm sobib peredele ja pere liikmetele, kelle lähedane on haigestunud ja kes tunnevad vajadust saada abi ning toetust toimetulemiseks tekkinud situatsioonis. Pereliikme psüühilise haigestumisega lööb kõikuma kogu pere elurütm ja tasakaal ning see mõjutab tervet peret. See on kogu pere kriis, millega kaasnevad pere teistele liikmetele pinged ning väsimus.

Käsitletavad teemad:   Haiguse müüdid ja valearvamused; haiguste põhjused, kulg ja prognoos; sümptomaatika, ravi; suhtlemine haigega; taastumise staadiumid ja toimetulek kriisis; iseseisvuse arendamine haigel pereliikmel; krooniline haigus ja perekond; pereliikmete eneseabi; sotsiaalsed suhted  ja kogukond; sõltuvused jne. Teemade käsitlemisel arvestatakse osalejate soove ja vajadusi.

Tegevust ja vestlust juhivad psühholoogid/perenõustajad Rena Pent ja Signe Uustal. Rühm koguneb MTÜ Hingekeel ruumides, aadressil Munga 4, Tartu. Rühm saab kokku 14 korda ja rühmas osalemine on tasuta.

Soovijad saavad registreeruda telefonil 539 712 45 (Riina Kenn) või e-posti aadressil riinakenn@hot.ee.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

hmn

hmn

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 36 other followers